Wat willen wij

Minister Klink van VWS verklaarde in maart 2010 dat: de drie soorten cannabis van Bedrocan bij de apotheek van de “ verkeerde varieteit ” zijn. Arno Hazenkamp,wetenschapper en hoofd Research bij Bedrocan verklaart in 2011 dat; “ de inmiddels vier varieteiten van de apotheek niet het hele scala aan medische effecten bestrijken”, De werkelijke kennis zit niet bij de wetenschappers maar bij de patienten die door trial en error de juiste soorten cannabis gevonden hebben”   Diverse rechtszaken bevestigen het beeld dat Bedrocan onwerkzaam is voor veel patienten.

De hoogste rechters in Nederland achtten bewezen dat;

1) wij ons alledrie in een medische noodtoestand bevinden (artikel 16 BW)

2) apothekers-Bedrocan-varieteiten voor ons niet effectief zijn.

3) eigen teelt- of coffeeshop-cannabis varieteiten wel effectief zijn en

de medische noodtoestand opheffen.

 

Onze specialisten staan stuk voor stuk verbaasd over onze conditie; we zouden er een stuk slechter aan toe moeten zijn of zelfs al lang geleden overleden!

Waarom moeten wij patienten de keuze maken tussen het overtreden van de opiumwet of het recht op een dragelijk en menswaardig bestaan, vrij van onnodige pijn en ziekte?  Maar hebben wij wel een keuze? Cannabis mag immers alleen voorgeschreven worden als laatste redmiddel. Er is geen alternatief!  Wij hebben geen keuze en staan met onze rug tegen de muur. De opiumwet is gemaakt om overlast tegen te gaan , niet om medische toepassing te frustreren. Wij willen effectieve en veilige en toegankelijke medicatie en wij zijn daarin niet de enige.

Daarom wil de BSEMC;

- Opheffing van de scheiding tussen het beleid “toepassing medicinale cannabis in de gezondheidszorg” ( ZonMw RapportVerkenningMedicinale Cannabis) en de uitvoering ervan.

- Onmiddelijke toegang voor patienten tot meerdere varieteiten cannabis voor medicinaal gebruik.

- Vrijwaring van strafvervolging en huisuitzetting vanwege het in bezit hebben en/of telen van cannabis voor medicinaal gebruik. De patient mag, net als bij andere medicatie, voor drie maanden medicinale cannabis in huis  hebben. Een door een arts voorgeschreven verklaring/c.q. recept moet voldoende zijn. Zo niet, onmiddellijke, gratis Opiumwetontheffing voor patienten. ( 1250 euro aanvraagkosten is voor bedrijven, niet voor patienten)

- Instructie aan de officieren van Justitie om medicinale cannabis gebruikers ongemoeid te laten.

- Ontheffing van de wietpas voor patienten i.v.m. de beperking tot 1 coffeeshop, de patient kan nergens meer naar toe zonder de wet te overtreden en is gedwongen in de eigen woonplaats te blijven, mits daar een coffeeshop is.

- Opname van vergoeding en kosten van cannabis voor medicinaal gebruik in  het basispakket. Laatste redmiddel is medische noodsituatie! De zorgwet beoogt medisch noodzakelijke kosten te vergoeden maar doet dat niet! Met onaanvaardbare gevolgen; ernstige gezondheidsschade met mogelijk fatale afloop!

- Negatieve beeldvorming en berichtgeving over cannabis is eenzijdig en facts free politics! De BSEMC wil door het naar buiten brengen van de volledige waarheid over medicinaal gebruik van cannabis dit taboe bestrijden.

- Opzetten Burgerinitiatief naar Amerikaans voorbeeld. ( New York’s bill, A7347-B/S7283-A)

- Voorlichtingsteam voor ziekenhuizen, huisartsen, verpleegkundigen en patientenverenigingen.

- Door het BMC gefinancieerde en door de BSEMC georganiseerde enquête onder patienten.