Hoe doen we dat

foto hierboven; dispensary Amendment 20 Denver

- Het recht voor iedere patient op recept zijn eigen medicainale cannabis te mogen kweken of daarvoor een zgn ‘caretaker’aan te stellen

- Amerikaanse toestanden importeren; het gaat om een mensenrecht- het recht op een menswaardig bestaan vrij van onnodig lijden.

- Door noodgedwongen thuisteelt  en in samenwerking met de BSEMC op te zetten BSEMC medicinale cannabisclub. Deze cannabisclub  wil een dispensary annex vapourlounge in Amsterdam en later elders beginnen , waar zij naast de Maripharm varieteiten ook haar eigen genetica, ten behoeve van patient en medisch onderzoek in productie en verkoop kan brengen. Dit om die patienten die niet zelf kunnen of willen kweken toch toegang te geven tot effectieve medicinale cannabis. Daarnaast kan zij reeds ontwikkelde producten en toedingsvormen uit de VS zoals portable verdampers en cannatabs bij de Nederlandse patient introduceren. Meer soorten, meer keus, lagere prijzen. . Zo komt het juiste medicijn bij de juiste patient, in de juiste vorm, rekening houdend met individuele bijwerkingen en de meest economische oplossing vooer patient en verzekeraar. ( Defenitie Rationele farmacotherapie)

Daarnaast wil zij de buitenlandse patient op bezoek in Nederland een plek bieden waar zij in een vriendelijke en veilige sfeer medicinale cannabis kan aanschaffen en gebruiken.

-  Advies en voorlichting.

- Assistentie bij het aanvragen van individiuele Opiumwetontheffingen voor patienten.

- Opzetten archief/databank

-Contact leggen met de politiek i.v.m. de zorgplicht van de Overheid en het in medische noodtoestand achterlaten van zieke burgers met als inzet om bij de vorming van de volgende regering onze problemen en belangen zo goed mogelijk te behartigen.